Investerare

The Power of Choice!

Vi har nu förfrågningar på nivåerna:

för ett producerande företag som tar sin råvara ur den svenska skogen.

Tillverkning startar under sommaren och utvecklas till fullskalig drift om ett år.

De hittillsvarande investerarna tror starkt på entreprenören och vi har ett intimt samarbete med hen.

Små poster kan erhållas genom ett investmentbolag som redan tillhör ägargruppen.

Någon Rubrik

Lite säljande text

Kontakt